Odświeżenie YOR-beaconów, czyli inżynieria wsteczna AVR, lekcja 1.

“Klubowe” beacony mikrofalowe (23, 13 oraz 3 cm) wybierają się do nowego, trochę wyższego niż dach bloku QTH. Żeby wszystko było legalne, poprawne i zgodne ze sztuką, należało wymienionym urządzeniom zaktualizować oprogramowanie keyerów, aby przedstawiały się odpowiednim znakiem (SR3YOR) oraz nowym lokatorem.

Beacony na 3 i 23 cm to konstrukcje “klasyczne”, tzn. schemat blokowy urządzenia żywcem przypomina “nadajnik telegraficzny na jedno pasmo” z egzaminu na uprawnienia amatorskie.

Źródłem sygnału jest generator kwarcowy, którego sygnał jest wielokrotnie powielany, filtrowany i wzmacniany, aż do uzyskania odpowiedniej częstotliwości i mocy wyjściowej. Kluczowanie odbywa się poprzez włączanie i wyłączanie stopnia mocy (dla 23 cm) lub delikatną zmianę częstotliwości generatora za pomocą napięcia (3 cm – nadaje sygnał CW-FSK).

W paśmie 3 cm zastosowano kwarc o częstotliwości 108,009 MHz co pomnożone 96 razy produkuje sygnał w okolicy 10 368 MHz – dostępny jest trymer do precyzyjnego dostrajania, a o stabilność temperatury (i częstotliwości) dba OCXO wg. G8ACE, utrzymujące stałe 60°C.

Układy kluczujące w obydwu urządzeniach są względnie proste, bo ich zadaniem jest tylko wytworzenie przebiegu on/off odpowiadającego telegraficznej reprezentacji znaku i lokatora.

3 cm

Na pierwszy ogień weźmy beacon na 3 cm, z keyerem wykonanym przez SP3FYK i zaprogramowanym przez SP5MX.

Serce urządzenia to leciwy (a jeszcze niedawno całkiem nowy, w porównaniu do 2051…) mikrokontroler attiny2313. Wygodnie wyprowadzone złącze ISP kusi żeby podłączyć doń programator i zobaczyć co w beaconie piszczy.

Za pomocą programu avrdude odczytałem pamięc flash urządzenia:
avrdude -c usbasp -p t2313 -U flash:w:3cm.hex:i
i zabrałem się za jej analizę. Mógłbym oczywiście bardzo małym nakładem pracy napisać swój program, w końcu to tylko ustawianie stanu HIGH oraz LOW na danym pinie, ale w ramach zabawy stwierdziłem, że przerobię to co już siedzi w mikrokontrolerze.

Tak prezentuje się surowy program. Zanim sięgniemy po deasembler, warto wizualnie ocenić zawartość pamięci – moją uwagę natychmiast przykuły ciągi “2D” i “2E” w pierwszej połowie zrzutu – odpowiadają one znakom ‘-‘ i ‘.’:

>>> chr(0x2d), chr(0x2e)
('-', '.')

To nie może być nic innego jak telegrafia. Zamieńmy więc wszystkie wystąpienia 2D na myślniki, 2E na kropki a 00 na spacje (global search-and-replace):

Cały alfabet telegraficzny w formie tablicy. Super, czyli gdzieś w kodzie musi znajdować się funkcja które iteruje po ciągu znaków i dla każdego wywołuje funkcję nadającą. To pozwala domniemywać, że gdzieś w pamięci musi znajdować się ciąg tekstowy, LUB, ewentualnie, szereg liczb określający pozycję w tablicy które tworzą znak i lokator. Tekst w pliku binarnym najłatwiej znaleźć za pomocą polecenia strings, ale żeby móc go użyć, trzeba przekonertować nasz plik .hex na format binarny:

objcopy -I ihex -O binary 3cm.hex 3cm.bin

➜ strings 3cm.bin 
..--.-
.-.-.
--..---....-.-.-.--..-.
(....)
-.--
--..
sr3xhy sr3xhy sr3xhy jo82lj jo82lj jo82lj 

Voila – mamy co chcieliśmy. Pozostało tylko znaleźć interesujący nas tekst w pliku .hex i podmienić go na nowy.

>>> ''.join([hex(ord(x))[2:] for x in 'sr3xhy'])
'737233786879'

Zaznaczone na niebiesko bajty w pliku .hex (6A i 23) to sumy kontrolne – należy przeliczyć je, aby program avrdude nie zgłosił błędu przy programowaniu. Użyłem pluginu do edycji plików intel hex do VS Code i zrobiłem to jednym kliknięciem. Pozostało wgrać zmieniony program:

avrdude -c usbasp -p t2313 -U flash:w:3cm.hex:i

I zgodnie z oczekiwaniami – dioda led na keyerze zaczęła mrugać w takt nowego znaku i lokatora.

23 cm

Tu jest gorzej. Narzędzie strings nie zwraca żadnych “oczywistych” rezultatów, tak samo rzut oka na plik hex. Czas spojrzeć na program w postaci zdeasemblowanej:

avr-objdump -D -m avr 23cm.hex | less

Podstawowym punktem zaczepienia może być oczywiście fakt, że kluczowanie CW odbywa się za pomocą jakiegoś pinu procesora. Sterowanie pinami odbywa się za pomocą instrukcji sbi i cbi, które muszą występować listingu asemblera:

 3b6:  08 95      ret
 3b8:  95 9a      sbi   0x12, 5 ; 18
 3ba:  a0 e6      ldi   r26, 0x60    ; 96
 3bc:  8d 91      ld   r24, X+
 3be:  9c 91      ld   r25, X
 3c0:  5b d0      rcall  .+182      ; 0x478
 3c2:  95 98      cbi   0x12, 5 ; 18
 3c4:  a0 e6      ldi   r26, 0x60    ; 96
 3c6:  8d 91      ld   r24, X+
 3c8:  9c 91      ld   r25, X
 3ca:  56 d0      rcall  .+172      ; 0x478
 3cc:  08 95      ret
 3ce:  95 9a      sbi   0x12, 5 ; 18
 3d0:  a2 e6      ldi   r26, 0x62    ; 98
 3d2:  8d 91      ld   r24, X+
 3d4:  9c 91      ld   r25, X
 3d6:  50 d0      rcall  .+160      ; 0x478
 3d8:  95 98      cbi   0x12, 5 ; 18
 3da:  a0 e6      ldi   r26, 0x60    ; 96
 3dc:  8d 91      ld   r24, X+
 3de:  9c 91      ld   r25, X
 3e0:  4b d0      rcall  .+150      ; 0x478
 3e2:  08 95      ret

W powyższym fragmencie widać dwie funkcje (pomiędzy ret i ret), które ustawiają stan wysoki a następnie niski na pinie 5 portu “D” – czyli 0x12, zgodnie z dokumentacją attiny2313.

Poszukajmy w kodzie odwołań do tych funkcji, czyli skoków pod adresy 0x3b8 oraz 0x3ce:

 29e:  08 95      ret
 2a0:  8b d0      rcall  .+278      ; 0x3b8
 2a2:  95 d0      rcall  .+298      ; 0x3ce
 2a4:  94 d0      rcall  .+296      ; 0x3ce
 2a6:  93 d0      rcall  .+294      ; 0x3ce
 2a8:  9d d0      rcall  .+314      ; 0x3e4
 2aa:  08 95      ret
 2ac:  90 d0      rcall  .+288      ; 0x3ce
 2ae:  84 d0      rcall  .+264      ; 0x3b8
 2b0:  8e d0      rcall  .+284      ; 0x3ce
 2b2:  98 d0      rcall  .+304      ; 0x3e4
 2b4:  08 95      ret
 2b6:  80 d0      rcall  .+256      ; 0x3b8
 2b8:  8a d0      rcall  .+276      ; 0x3ce
 2ba:  7e d0      rcall  .+252      ; 0x3b8
 2bc:  7d d0      rcall  .+250      ; 0x3b8
 2be:  92 d0      rcall  .+292      ; 0x3e4
 2c0:  08 95      ret
 2c2:  85 d0      rcall  .+266      ; 0x3ce
 2c4:  84 d0      rcall  .+264      ; 0x3ce
 2c6:  8e d0      rcall  .+284      ; 0x3e4
 2c8:  08 95      ret

Mamy tutaj kilka funkcji. Jeśli przyjęlibyśmy, że funkcja spod 3b8 nadaje kropkę, a 3ce kreskę, to składa się to w telegraficzne literki “J”, “K”, “L”, “M”, a z dużym prawdopodobieństwem 3e4 oznacza po prostu czekanie. Czas spojrzeć więc skąd wołane są w/w funkcje…

 15a:  cc d0      rcall  .+408      ; 0x2f4
 15c:  c1 d0      rcall  .+386      ; 0x2e0
 15e:  ec d0      rcall  .+472      ; 0x338
 160:  aa d0      rcall  .+340      ; 0x2b6
 162:  98 d0      rcall  .+304      ; 0x294
 164:  c2 d0      rcall  .+388      ; 0x2ea
 166:  3e d1      rcall  .+636      ; 0x3e4
 168:  9b d0      rcall  .+310      ; 0x2a0
 16a:  af d0      rcall  .+350      ; 0x2ca
 16c:  08 d1      rcall  .+528      ; 0x37e
 16e:  dd d0      rcall  .+442      ; 0x32a
 170:  a2 d0      rcall  .+324      ; 0x2b6
 172:  96 d0      rcall  .+300      ; 0x2a0
 174:  37 d1      rcall  .+622      ; 0x3e4

Pomijając funkcję pauzy (3e4), mamy więc odwołania do adresów 2f4 2e0 338 2b6 294 2ea 2a0 2ca 37e 32a 2b6 2a0. Użyjmy krótkiego skryptu w pythonie do zobaczenia, które funkcje są wywoływanie – nie będziemy tego sprawdzać ręcznie, w końcu to aż 12 znaków…

#!/usr/bin/python3

f = open('23cm.asm').read().splitlines()

for addr in ['2f4', '2e0', '338', '2b6', '294', '2ea', '2a0', '2ca', '37e', '32a', '2b6', '2a0']:
  prin = False
  out = ""
  for l in f:
    if l.startswith(f" {addr}") or prin:
      prin = True
      out += "-" if "0x3ce" in l else '.' if "0x3b8" in l else ""
    if 'ret' in l:
      prin = False

  print(out)

Odpalmy:

➜ python3 parse.py 
...
.-.
...--
.-..
....
-.--
.---
---
---..
..---
.-..
.---

I wszystko jasne – znaki układają się w ciąg SR3LHY JO82LJ. Analogicznie do poprzedniego przykładu z pasma 3 cm, należy teraz “tylko” podmienić adresy wywoływanych funkcji.

15a:  cc d0      rcall  .+408      ; 0x2f4

Skok pod adres 0x2f4 kodowany jest przez op-code “cc d0“. Tak wygląda op-kod dla instrukcji rcall: (strona 137)

Cały trick polega na tym, że adres pod który skaczemy jest w instrukcji rcall podawany relatywnie do naszej aktualnej pozycji w pamięci, czyli jeśli z 15a chcemy skoczyć na 2f4, to musimy skoczyć o 0x0cc, czyli 204, razy dwa – 408 komórek pamięci.

Sprawia to, że podmiana wywołań nie jest trywialna, ale z wiedzą jak działa instrukcja rcall, nie jest też absolutnie trudna – wystarczy kalkulator i chwila cierpliwości. Po naniesieniu poprawek w pliku hex (i korekcie checksum na końcu każdej modyfikowanej linii) można taki plik wrzucić jeszcze raz do deasemblera (avr-objdump) i upewnić się, że wołamy do odpowiednich miejsc. Finalnym potwierdzeniem było użycie avrdude i uważna obserwacja diody na pudełku keyera 🙂

Dwa beacony ćwierkają już nowymi znakami, pozostał jeszcze model na 13 cm – już wkrótce!

73 / SQ3SWF

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.